11-Juliviering

Dit jaar is het aan Beke om de jaarlijkse 11-juliviering te verzorgen. Deze gaat door in zaal De Priem, Priemwegel 4 te Beke. We nodigen jullie uit om onder muzikale begeleiding van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia en Corre & The Gang samen het glas te heffen op dit Vlaamse feest. Je krijgt hierbij 3 gratis consumpties die je dorst zullen lessen tijdens een braadfestijn. Een speech van de burgemeester is op een dag als deze onontbeerlijk. Iedereen welkom vanaf 18u!